GUH BIDÊ… bi Kurdî

Biborin! Ev rûpel di amadekariyê de ye. Di demek kurt de careke din serî lê bide!